Blog

Procesy w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Każda organizacja działa na rzecz realizacji jednej wizji. To samo osiąga się poprzez formułowanie pewnych strategii i ich realizację, co odbywa się w dziale HR. U podstaw tego sformułowania strategii leżą różne procesy, a skuteczność tych pierwszych polega na ich skrupulatnym...