Jak rozpocząć wystąpienie publiczne

Początkowe chwile kontaktu ze słuchaczami odgrywają istotną rolę. Jeśli pierwsze słowa jakie wypowiada mówca będą udane to już będzie wielki sukces i uda się osiągnąć potem dobry wynik całości. Będzie można liczyć na to, że to nasze wystąpienie jako całość odniesie sukces. Dobrze rokujący start będzie budować pewność siebie u prelegentów i będzie utwierdzać go w przekonaniu, że z dalszą częścią również uda się dobrze poradzić.

Jakimi słowami będzie można rozpocząć przemówienie, czego unikać a na co zwracać uwagę?

To wszystko może mieć istotne znaczenie przy ocenie wystąpienia. Taktyki i strategie Istnieje kilka dobrych sposobów na rozpoczęcie przemówienia i innego wystąpienia. Wybór najlepszego będzie zależeć od sytuacji, profilu audytorium czy też stanu emocji w jakich jest mówca. W pewnych sytuacjach sprawdzi się złota myśl, która będzie wiodąca w takim przekazie. Czasami będzie można przytoczyć jakiś żart, który również będzie rozluźniał atmosferę i można oczekiwać, że ostatnie oceniony pozytywnie. Dobrym rozwiązaniem będzie nawiązanie do historii z życia wziętych, ponieważ takie opowiadania najbardziej przyciągają słuchaczy i zawsze oceniane są pozytywnie.

Pokaż swoją pewność

Po wypowiedzeniu pierwszych słów na pewno warto sobie zrobić krótką przerwę. Nie trzeba się nigdzie spieszyć. Taki pośpiech na pewno nie jest wskazany, nie będzie dobry dla naszego przemówienia i jego ogólnej oceny. W taki sposób będzie można z jednej strony wzbudzić zainteresowanie słuchaczy, z drugiej zaś będzie w stanie potwierdzić, że nie brakuje mu pewności siebie. Będzie można zauważyć, że taką formę stosuje wielu mówców, dzięki pauzie na początku buduje się również dramaturgię wypowiedzi.

Pierwszy kontakt

Pierwsze zdania

W pierwszych słowach wystąpienia trzeba powitać zebranych a także przedstawić się i powiedzieć w czyim imieniu będzie się przemawiać. Warto w ten sposób nawiązać kontakt wzrokowy, uspokoić słuchaczy i siebie. Nie ma na początku sensu mówić słów, które będą sygnalizować nasza fałszywą skromność, ponieważ taka sztuczność wypowiedzi i będzie bardzo szybko odczytana i niestety audytorium szybko zdemaskuje to co mówimy czy to co chcemy taką właśnie wypowiedzią osiągnąć.

Nie ma sensu kokietować słuchaczy, ponieważ w ten sposób stworzymy wyłącznie wrażenie sztuczności a na pewno nie będziemy pozytywnie oceniani. naszym zadaniem będzie więc stworzenie takich form wypowiedzi, w ramach których będziemy ocenieni jako osoby, które rzeczywiście są pewne siebie, ale nie zarozumiałe, nie próbują na siłę budować swojej pozycji.

Autor

Adrian Milas

Redakcja kongresy.waw.pl